MyPACE - Official Portal

ENTREPRENEURSHIP CENTRE
(MyPACE)    

            Untitled design min

Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera.

Pusat Keusahawanan UMP berperanan dalam memperkasakan agenda keusahawanan universiti dalam membangunkan dan membudayakan nilai-nilai keusahawanan dikalangan para pelajar UMP. Pada tahun 2021, Pusat Keusahawanan UMP telah dijenamakan sebagai Pusat Pembangunan Usahawan Kreatif (PUPUK), selaras dengan penekanan kepada agenda pembangunan keusahawanan yang dihasratkan oleh kerajaan melalui Dasar Keusahawanan Negara (DKN) 2030 dan juga melalui UMP sendiri iaitu Pelan Strategik UMP 2021 – 2025.

Read more.

Dr Mohd Nizar Mhd Razali
Pengarah
Pusat Keusahawanan
Universiti Malaysia Pahang

Services

Address

Pusat Keusahawanan UMP (MyPACE)
Universiti Malaysia Pahang
Kampus Gambang,
Lebuhraya Tun Razak ,
26300 Kuantan, 
Pahang Darul Makmur.

Contact

Tel: +609 549 2541
Fax: +609 549 2542
Email: mypace@ump.edu.my585e5071cb11b227491c33a2