Soalan Lazim

  1. Adakah mahasiswa/mahasiswi perlu bayar untuk daftar sebagai usahawan di Universiti Malaysia Pahang?
  2. Tidak, pendaftaran adalah percuma. Walaubagaimanapun, mahasiswa/mahasiswi perlu mengisi borang dan pendaftaran perniagaan di ssm. Keterangan lanjut sila rujuk pra-usahawan untuk borang atau ke Pusat Keusahawanan.


  3. Di manakah pra-usahawan/usahawan boleh dapat informasi untuk berniaga?
  4. Pra-usahawan/usahawan boleh merujuk di rujukan laman web yang disediakan di pautan agensi untuk mendapat informasi berkenaan.


  5. Adakah alumi Universiti Malaysia Pahang boleh daftar di Pusat Keusahawanan untuk berniaga?
  6. Ya, alumi yang sedang berniaga di luar atau dalam kampus UMP boleh daftar dengan Pusat Keusahawanan.


web counter
web counter

Hak cipta © Pusat Keusahawanan Universiti Malaysia Pahang