Piagam Pelanggan

  • Melaksanakan aktiviti dan program keusahawanan pelajar mengikut perancangan dan keperluan semasa
  • Memberi khidmat nasihat dan bimbingan keusahawanan kepada pelajar secara professional dan beretika dalam persekitaran kondusif dan mesra pelanggan
  • Menangani aduan, cadangan atau pertanyaan berkaitan keusahawanani tidak melebihi lima (5) hari bekerja
  • web counter
    web counter

    Hak cipta © Pusat Keusahawanan Universiti Malaysia Pahang