Perkhidmatan

Perundingan & Khidmat nasihat

MyPACE menawarkan perkkhidmatan rundingan serta nasihat melalui bimbingan dan,tunjuk ajar kepada bakal usahawan (pelajar UMP,alumni UMP serta masyarakat setempat) dan usahawan yang ingin meningkatkan pendapatan perniagaan.

Latihan

Mengadakan program, bengkel, seminar, kursus serta latihan pembudayaan keusahawanan kepada pelajar UMP serta komuniti sekitar Kuantan, Pekan dan sebagainya.

Penyelidikan & Penerbitan

Menjalankan penyelidikan serta menghasilkan bahan-bahan penerbitan yang bersesuaian dengan aspek keusahawanan melalui kombinasi akademik dan agensi yang berkaitan.

web counter
web counter

Hak cipta © Pusat Keusahawanan Universiti Malaysia Pahang